Loading...

Kategória: Daňový úrad

Daň z nehnuteľností

Každý občan a podnikateľský subjekt, ktorý vlastní pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor je povinný platiť daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáva každoročne, iba ak nastane rozhodujúca zmena vo vlastníctve, a to vždy k 1. januáru 2011.

Vládny kabinet Ivety Radičovej neprijal vlani žiadne legislatívne zmeny, ktoré by mali dopad na daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností  za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v rovnakom režime ako v predchádzajúcom roku. Rovnako samosprávy sadzbami dane z pozemkov, stavieb a bytov veľmi nehýbali. Daň z nehnuteľností  za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v rovnakom režime ako predchádzajúcom roku.

Read More