Loading...

My sme…

Ak ste náš klient, urobíme pre Vás všetko.
Ak nie ste náš klient, neviete o čo prichádzate.
Ak Vám pomôžeme, budete nám dôverovať.
Ak nám dôverujete, odporučíte nás.
Ak nás odporučíte, pomôžete nám.
…až vtedy budeme so svojou prácou spokojní.

BIG REALITY


Kto sme?

Spoločnosť BIG Reality pôsobí na trhu v súčasnej podobe od roku 2007. Dovtedajšie pôsobenie so širším zameraním vrátane realitného biznisu sa vyšpecifikovalo na čisto realitné zameranie. Stali sme sa odborníkmi v danej oblasti a svoje schopnosti a prednosti oceňujú naši klienti už niekoľko rokov.

Čo dávame ľuďom?

  • Našim klientom dávame spoľahlivosť. Očakávame od nich spokojnosť a pokiaľ sa k nej nedopracujeme, nie sme so svojou prácou spokojní. Každý nespokojný klient je pre nás výzvou na zdokonalenie sa. Každá negatívna reakcia je pre nás posunom vpred, pretože ju okamžite odstraňujeme a naprávame. Kladné hodnotenia a pozitívne referencie sú ocenením našej práce. Pokiaľ nie sme ideálnou spoločnosťou, nebudeme so sebou spokojní.
  • Našim zamestnancom dávame istotu a stabilitu. Veríme v lojalitu a v istoty, ktoré každý náš zamestnanec potrebuje. Veríme vo vzájomnú lojalitu a pomoc. Dávame systém, vzdelanie a perspektívu. Dávame možnosti, aby každý zamestnanec mal kam stúpať a rásť kariérne i osobnostne.

Čo očakávame?

  • očakávame, že každý, kto príde do styku s BIG Reality pochopí, o čo nám ide.