Loading...

News

Kynek, mestká časť Nitry

História

Kynek jestvoval už prinajmenšom v 13. storočí. V najstaršej písomnej zmienke z roku 1246 sa spomína pod názvom Kuniuk. Pôvodne patril kráľovskému Nitrianskemu hradu, neskôr sa stal majetkom ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1598 obec spustošili Turci. V roku 1688 ju arcibiskup Juraj Szelepcsényi testamentom odkázal nitrianskej kapitule. V roku 1694 sa v Kyneku natrvalo usadili Užovičovci a postupne sa stali jeho hlavnými zemepánmi. Za ich prispenia došlo v roku 1728 k prestavbe Kostola Všetkých Svätých. Predtým románska stavba sa zmenila na klasicistickú. Dominantný sloh zvýraznila ďalšia stavebná úprava v roku 1791.

Súčasnosť

Kynek ako mestká časť Nitry je situovaná na juhovýchodnej časti. V Kyneku stojí klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Obklopuje ho pekný anglický park.  Južne od kaštiela stojí kostol.  Západne od Kyneku leží  Šúdolská dolina s lesoparkovo upravenou Hrabinou, ktorá poskytuje možnosti prímestskej rekreácie.

Na kyneku nájdeme  futbalové a multifunkčné ihrisko, jazdecký areál.

Vybavenie Mestkej časti Nitra – Kynek:

kalizácia 
plyn 
elektrina 
internetové spojenie 
detské ihrisko a hojdačky 
pošta 
potraviny 
obchod s rozličným tovarom 
reštaurácia a pohostinstvo 
ihrisko (futbalové) 
detské ihrisko a hojdačky 

park 

čerpacia stanica 
separovaný zber odpadu 
obecná polícia 

Fotogaléria Nitra – KYNEK