Loading...

News

Financovanie kúpy pozemku hypotekárnym úverom z banky

Pokiaľ ste sa rozhodli kúpiť pozemok a nemáte na to dostatok finančných prostriedkov, je to možné riešiť hypotekárnym úverom z banky. Kúpa pozemku na hypotekárny úver však nie je až taká jednoduchá, ako sa môže na prvý krát zdať. Vo všeobecnosti je kúpa závisí od konkrétnej banky, typu úveru, druhu pozemku a samozrejme aj od hodnoty nehnuteľnosti, ktorá vychádza so samotnej lokality, kde sa pozemok nachádza.

“ FINANCOVAŤ HYPOTEKÁRNYM ÚVEROM JE MOŽNÉ IBA STAVEBNÝ POZEMOK „

Pokiaľ ste sa rozhodli ako zábezpeku použiť kupovaný pozemok, môžete hypotekárny úver využiť len v prípade, že ide o pozemok stavebný. Znamená to, že pozemok je určený v územnom plánom obce na stavbu , prípadne na pozemok bolo vydané stavebné povolenie na stavbu.
Na liste vlastníctva pozemku je pozemok vo väčšine označený ako „orná pôda“ , alebo „záhrady“. Právnym dôkazom toho, že na pozemok je určený na výstavbu je potvrdenie z obce, podľa územného plánu. V niektorých bankách ani takéto potvrdenie nepostačuje a banky požadujú, aby na pozemku boli postavené základy stavby, alebo tam stála nejaká stavba.

„ FIANCOVAŤ JE MOŽNÉ IBA POZEMOK NA STAVBU „

V prípade, že plánujete kúpu pozemku iného druh pozemku, banka Vám peniaze požičia len v prípade, že sa zaručíte inou nehnuteľnosťou – nie kupovaným pozemkom, ale inou nehnuteľnosťou, napr. rodinný dom, alebo byt, resp. iná nehnuteľnosť.

„ NIEJE MOŽNÉ VYUŹIŤ ŠTÁTNY PRÍSPEVOK „

Financovať kúpu stavebného pozemku cez hypotekárny úver podporený štátnym príspevkom nie je možné.

„ FINANCOVANIE VO VÄČŠINE DO 70 % „

Financovanie je v prípade kúpy pozemku zvyčajne možné do 100 percent hodnotynehnuteľnosti, avšak je potrebné dodatočné ručenie inou nehnuteľnosťou ako napr. byt alebo dom. Ak je hypotekárny úver na kúpu pozemku zabezpečený iba kupovaným pozemok, tak jednotlivé banky poskytnú zvyčajne do výšky 50 až 70 percent jeho hodnoty určenej znaleckým posudkom vyhotoveným súdnym znalcom v odbore oceňovanie nehnuteľností. Financovanie do vyššej výške je možné iba, ak je vydané na predmetný pozemok právoplatné stavebné povolenie.

„ VÝŠKA HODNOTY POSKYTNUTIA ÚVERU JE ZÁVISLÁ NA OBMEDZENIACH „

„Maximálna výška hypotekárneho úveru na financovanie kúpy pozemku je vždy kúpna cena uvedená na kúpnej zmluve, samozrejme výška na znaleckom posusku musí byť rovnaká, resp. vyššia.

„ FINANCOVANIE JE ZÁVISLÉ AJ NA PODMIENKACH DANÝCH BANKOU „

Hypotekárne úvery pre financovanie kúpy pozemku v niektorých bankách je závislé na podmienkách určených bankou, ako naprpodmienka, aby na pozemku bola začatá výstavba. Medzi ostatné podmienky môžeme zaradiť , povinnosť klienta informovať banku o začatí výstavby na pozemku, alebo si dokonca musí najprv vyžiadať súhlas banky na výstavbu. Neoznámenie tejto skutočnosti je porušením zmluvných podmienok. Jednou z podmienok môže byť, že čokoľvek sa na pozemku založenom v prospech banky postaví, musí byť na to tiež zriadené záložné právo. Pri konkrétnych podmienkach a požiadavkách sa vždy informujte v banke pred požiadaním o hypotekárny úver.

Ing. Anton Liška, BIG REALITY, s.r.o.