Loading...

News

Banská Bystrica

Banská Bystrica (maď. Besztercebánya, nem. Neusohl) je metropola stredného Slovenska, vzdialená asi 220 km od Bratislavy. Je krajským mestom banskobystrického kraja, žije v nej 78 724 obyvateľov. Čo ju radí na šieste miesto na Slovensku.

Región:                                Banskobystrický

Okres:                                 Banská Bystrica

Historický región:                 Pohronie

Rieka:                                  Hron

Nadmorská výška:               362 m n. m.

Súradnice:                            48°43′57″S 19°08′57″V

Rozloha:                              103,368 km² (10 337 ha)

Obyvateľstvo:                      78 724 (31.12.2010)

Hustota:                               761,59 obyv./km²

Prvé písomné

zmienky:                        1255

Primátor:                              Peter Gogola

Časové pásmo:                     SEČ (UTC+1)

SELČ (UTC+2)

PSČ:                                    974 01

Telefónna predvoľba:           +421-48

ŠÚJ:                                     508438

EČV:                                   BB, BC

História mesta Banská Bystrica

Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako o slobodnom kráľovskom meste pochádza z roku 1255, keď jej dal vtedajší uhorský kráľ Belo IV. práva na ťažbu surovín a takisto mestské práva. Ťažila sa hlavne meď, železo a striebro. Tieto nerastné suroviny sa ťažili v Štiavnický vrchoch. Neskôr bola ťažba zastavená a v dnešnom období sa uvažuje pokračovať s ňou pretože, štiavnické vrchy ukrývajú dostatok striebra. Úspešný postup osmanských vojsk uhorským územím donútil v roku 1589 mesto opevniť, vznikli kamenné hradby. Banská Bystrica bola ako centrum protestanstva v spore s Maďarmi a Turkami a tiež aj s Vatikánom. V roku 1776 bolo v Banskej Bystrici ustanovené rímskokatolícke biskupstvo. Koncom 2. svetovej vojny došlo v roku 1944 k Slovenskému národnému povstaniu, ktorého centrom bola Banská Bystrica. Preto sa tu nachádza aj pre Slovákov významné múzeum (múzeum SNP).

Banská Bystrica z hľadiska štatistického úradu

V Banskej Bystrica sa nachádza mnoho univerzít preto sa toto mesto môže nazvať aj mestom študentov. Samotná Banská Bystrica nám pripomína pre nás Slovákov významné obdobie v boji v Slovenskom národnom povstaní. Ďalej sa tu nachádza mnoho nákupných pasáži a toto mesto sa modernizuje a stáva sa postupne polyfunkčným.

Zloženie obyvateľstva: -Slováci 94,74 %

-Česi 1,39 %

-Rómovia 0,54 %

-Maďari 0,54 %

-Nemci 0,06 %

-Ukrajinci 0,05 %

Vierovyznanie: -rímski katolíci 46,57 %

-bez vyznania 30,17 %

-evanjelici a. v. 13,94 %

-grécki katolíci 1,03 %

-pravoslávni 0,24 %, a iní

Mestské časti: –Iliaš

-Jakub

-Kostiviarska

-Kráľová

-Kremnička

-Majer

-Podlavice

-Radvaň

-Rakytovce

-Rudlová

-Sásová

-Senica

-Skubín

-Šalková

-Uľanka

Sídliská: –Fončorda

-Radvaň

-Sásová-Rudlová

-Sídlisko SNP

Ostatné časti: –Fortnička

-Karlovo

-Nový Svet

-Trosky

-Štiavnička

-Uhlisko

-Žltý Piesok

Vodné toky: –Hron