Loading...

News

Žilina v súčasnosti

Žilina, nazývaná aj hlavným mestom Severozápadného  Slovenska, je dominantnou metropolou na Považí. Je štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Leží na sútoku troch riek: Váhu, Rajčanky a Kysuce v takzvanej Žilinskej kotline, ktorú vytvárajú okolité pohoria:  Malá Fatra, Javorníky, Kysucká Vrchovina a Strážovské Vrchy.

História mesta Žilina

Samotné mesto Žilina vzniklo na križovatke tvz. Soľných ciest, ktoré slúžili na prepravu soli a iného dôležitého tovaru. Odtiaľ boli odvodené i prvé názvy mesta ako: Solna, Zsolna , Sillein a pod. i keď samotná oblasť Žiliny bola osídlená už v dobe kamennej. Prvá písomná zmienka o Žiline sa dochovala v listinách Nitrianskeho kniežaťa Tomáša z roku 1208. Žilinský erb patrí medzi najstaršie mestské erby nielen na Slovensku jeho najstaršie známe vyobrazenie pochádza z roku 1379.

Žilina je mestom, ktoré dýcha históriou a zároveň sa vyvíja a napreduje. Je mestom možností. Obyvateľstvo mesta je väčšinou Slovenskej národnosti. K zrovnoprávneniu Žilinských Slovákov a Nemcov došlo v roku 1378 súborom právnych predpisov tvz. Žilinskou knihou. Historické jadro Žiliny je mestkou pamiatkovou rezerváciou.

Žilina v súčasnosti

V súčasnosti  sa Žilina skladá z týchto častí: Bánová, Bôrik. Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie a Žilinská Lehota, Frambor, Hruštiny, Kálov, Malá Praha, Nová Žilina, Nový Chlmec, Rudiny, Šašvárka, Šibenice, Veľký diel a Závažie.

Žilina a turistika

Vzhľadom k svojmu umiestneniu je výborným východiskovým bodom na turistiku. Určite oslovia najkrajšie turistické lokality ako Jánošíkové diery, Tiesňavy, Vrátna dolina, Súľovské skaly, Domašínsky meander, Kuneradska dolina alebo zrúcaniny historicky významných hradov: Varín, Strečno, Lietava, Hričov, Súľov. Vhodné miesto pre oddych sa dá nájsť v neďalekom kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice. Aj pre priaznivcov histórie sa nájdu v Žiline a okolí zaujímavé miesta. Samotná Žilina je rajom histórie, obec Čičmany, Terchová či Rajecká Lesná.

Žilina a priemyseľ

Vďaka rozvinutému priemyslu na území mesta a to strojárenskemu, automobilovému (KIA), chemickému (Považské chemické závody), drevospracujúceu (Drevoindustria), textilnému (Slovena), papierenskemu (Metsä Tissue) a potravinárskemu  (Laktis, Peza), ako aj stavebníctvu (Váhostav) a oblasti IT, ktoré v meste pôsobia: Siemens, Azet.sk a iný momentálne Žilina uvádza dlhodobo podpriemernú nezamestnanosť obyvateľstva 5%.