Loading...

Značka: Zahraničná osoba a kúpa nehnuteľnosti

Zahraničná osoba ( cudzinec ) a kúpa nehnuteľnosti na Slovensku

Nadobudnutie nehnuteľností zahraničnými osobami – cudzincami (teda aj občanmi nečlenských štátov EÚ a občanmi SR, ktorí v SR nemajú trvalý pobyt a žijú v cudzine) upravuje zákon č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon). Každá fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenska trvalý pobyt je považovaná za cudzozemca.  Môže to  byť aj občan Slovenskej republiky, ktorý tu nemá trvalý pobyt a žije v cudzine.

Read More