Loading...

Značka: Kolky na kataster

Keď kataster nedodržuje lehotu

Podľa §43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katastra nehnuteľností, poplatok 66 €. V prípade potreby môže občan využiť možnosť zrýchleného zápisu do 15 dní, avšak s poplatkom 265,50 €. V návrhu na vklad výslovne uveďte, že žiadate o urýchlený zápis, samotné priloženie 265,50 € kolkov nemusí stačiť.

Read More

Správne poplatky katastra nehnuteľností

Správne poplatky pri získavaní informácií z katastra nehnuteľností a správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa určujú podľa zákona 145/1995 Z.z. (zákon o správnych poplatkoch), položky 10 – 11. Aktualizovaný o euro € cenník platný od 1.januára 2009

Podľa príslušného zákona môžme správne (katastrálne) poplatky rozdeliť na dve časti. V prvej časti sú poplatky za získanie informácií z katastra nehnuteľností, v druhej časti sú poplatky za zmeny v katastri nehnuteľností (poplatok za vklad do katastra)

Read More