REALITY         |    BYTY    |    DOMY   |    POZEMKY    |    CHATY   |    SKLADY                       Maklérska administrácia > [ Registrovať | Prihlásiťrss

Hľadanie 'katastralny-portal' vrátilo 7 výsledkov

Zákon 162/1995 Zb. z. katastrálny zákon účinný od 1.5.2010

 

 

Kataster nehnuteľností | | marec 1, 2011

Zákon 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona 103/2010 Zb. z. účin...

List vlastníctva s plombou sa znovu vydáva

 

 

Kataster nehnuteľností | | jún 6, 2011

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľno...

Konanie na katastri nehnuteľností

 

 

Kataster nehnuteľností | | marec 1, 2011

Rozhodnutia a žiadosti spojené s katastrálnym konaním podávajú majitelia nehnuteľností a ďalší občania na príslušných správach katastra. Prílohou návrhu na vklad mus...

List vlastníctva – vysvetlenie

 

 

Kataster nehnuteľností | | marec 1, 2011

List vlastníctva (neznámy vlastník) V hlavičke listu vlastníctva je uvedený okres, obec a katastrálne územie. Katastrálne územie je zoskupenie pozemkov, ktorých ...

Kataster nehnuteľností – základné pojmy

 

 

Kataster nehnuteľností | | február 21, 2011

Výpis z listu vlastníctva zobrazuje aktuálny stav na danom liste vlastníctva. Všetky zmeny sa postupne zapisujú a rušia v originály listu vlastníctva, výpis ukazuj...

List vlastníctva

 

 

Kataster nehnuteľností | | marec 1, 2011

List vlastníctva (skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej sprá...

Keď kataster nedodržuje lehotu

 

 

Kataster nehnuteľností | | marec 1, 2011

Podľa §43 zákona 162/1995 (katastrálny zákon), je kataster povinný 60 od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) vykonať zápis do katas...

Priatelia BIG REALITY

Počet návštevníkov:

  • 1380463Celkom:
top image scrolling tools
link5a710
link0e7a6
scrolltop3bfcd
bottom image scrolling tools