Loading...

News

Odvody z príjmu z prenájmu nehnuteľností do zdravotnej poisťovne

Prenajímatelia by sa už v januári mali zaregistrovať vo svojej zdravotnej poisťovni. Zároveň si môžu zvoliť, aké preddavky na zdravotné poistenie budú platiť. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Kataríny Zollerovej keďže v prípade prenájmu neexistuje minimálny vymeriavací základ, môžu si prenajímatelia vybrať ľubovoľnú výšku preddavku. Ak nechcú platiť nič, nemusia.

Kedže však ide o preddavky, v nasledujúcom roku musia spraviť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Ak im vyjde, že mali na zdravotnom poistení zaplatiť viac, ako v skutočnosti zaplatili, budú to musieť zdravotnej poisťovni doplatiť. Pre prenajímateľa I je preto lepšie vopred si vyrátať, koľko peňazí bude musieť odviesť do zdravotnej pojisťovne a na základe toho si zvoliť výšku preddavku.

Zdravotné odvody sa platia z rovnakej sumy, ako sa počíta výška dane. To znamená, že od celkového ročného príjmu sa najprv odpočíta nezdaniteľné minimum vo výške 500 eur a následne sa odpočítajú výdavky súvisiace s prenájmom. Táto suma sa rovná daňovému základu. Z neho sa vypočíta vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia tak, že sa táto suma vydelí koeficientom 2,14. Z výslednej sumy si zdravotná poisťovňa zoberie 14 percent.

Ak má niekto ročný príjem z prenájmu 6-tisíc eur a výdavky 2-tisíc eur, znamená to, že daň bude platiť zo sumy 3 500 eur. Túto sumu potom treba vydeliť číslom 2,14 a ročný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie tak bude 1 635,51 eura. Na zdravotné poistenie z tejto sumy treba zaplatiť 14 percent, teda 228,97 eura. Kto nechce zdravotnej poisťovni po podaní ročného zúčtovania nič doplácať, mal by mesačne platiť preddavok vo výške jednej dvanástiny z celoročného poistného. V tomto prípade by to bolo 19,08 eura.

V nasledujúcom roku si už prenajímateľ nebude môcť zvoliť ľubovoľnú výšku preddavkov na zdravotné poistenie. Na základe príjmov v predchádzajúcom roku si v ročnom zúčtovaní vyráta, aký preddavok má platiť.

Zdravotné odvody nebudú musieť platiť len ľudia, ktorí z prenájmu zarobia menej ako 500 eur ročne. Keďže do tejto sumy sú príjmy z prenájmu oslobodené od dane, netreba z nich platiť ani odvody. Kto chce ušetriť na daniach a odvodoch, za prenájom nemôže inkasovať viac ako 41,66 eura mesačne.

Kedže však ide o preddavky, v nasledujúcom roku musia spraviť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Ak im vyjde, že mali na zdravotnom poistení zaplatiť viac, ako v skutočnosti zaplatili, budú to musieť zdravotnej poisťovni doplatiť. Pre prenajímateľa I je preto lepšie vopred si vyrátať, koľko peňazí bude musieť odviesť do zdravotnej pojisťovne a na základe toho si zvoliť výšku preddavku.

Zdravotné odvody sa platia z rovnakej sumy, ako sa počíta výška dane. To znamená, že od celkového ročného príjmu sa najprv odpočíta nezdaniteľné minimum vo výške 500 eur a následne sa odpočítajú výdavky súvisiace s prenájmom. Táto suma sa rovná daňovému základu. Z neho sa vypočíta vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia tak, že sa táto suma vydelí koeficientom 2,14. Z výslednej sumy si zdravotná poisťovňa zoberie 14 percent.

Ak má niekto ročný príjem z prenájmu 6-tisíc eur a výdavky 2-tisíc eur, znamená to, že daň bude platiť zo sumy 3 500 eur. Túto sumu potom treba vydeliť číslom 2,14 a ročný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie tak bude 1 635,51 eura. Na zdravotné poistenie z tejto sumy treba zaplatiť 14 percent, teda 228,97 eura. Kto nechce zdravotnej poisťovni po podaní ročného zúčtovania nič doplácať, mal by mesačne platiť preddavok vo výške jednej dvanástiny z celoročného poistného. V tomto prípade by to bolo 19,08 eura.

V nasledujúcom roku si už prenajímateľ nebude môcť zvoliť ľubovoľnú výšku preddavkov na zdravotné poistenie. Na základe príjmov v predchádzajúcom roku si v ročnom zúčtovaní vyráta, aký preddavok má platiť.

Zdravotné odvody nebudú musieť platiť len ľudia, ktorí z prenájmu zarobia menej ako 500 eur ročne. Keďže do tejto sumy sú príjmy z prenájmu oslobodené od dane, netreba z nich platiť ani odvody. Kto chce ušetriť na daniach a odvodoch, za prenájom nemôže inkasovať viac ako 41,66 eura mesačne.