Loading...

News

Klokočina

Klokočina

Klokočina

Klokočina je najväčším sídliskom v Nitre. Počet obyvateľov tohto sídliska je 25 – 30 000. Vystavaná bola asi pred 30 rokmi. Susedí so sídliskom Diely zo západnej strany a so sídliskom Čermáň z južnej a juhovýchodnej strany. Severne od Klokočiny je časť Mlynárce.

Občianska vybavenosť na Klokočine

Na sídlisku Klokočina dnes nájdete množstvo obchodných domov – Billa, Kaufland, Lidl, Family Center, Sandokan a ďalšie.

Poliklinika na Klokočine

Plnohodnotná poliklinika je k dispozícii na Klokočine, v tesnom susedstve s obchodnými centrami ako Billa a pod. a tiež v úzkom susedstve s Kostolom sv. Gorazda.

Adresa polikliniky:

Poliklinika – Klokočina
Hviezdoslavova trieda č. 1
Nitra 949 01

poliklinika-klokocina-nitra

Obchodné domy na Klokočine

Takmer všetká občianska vybavenosť je sústredená na 1 miesto, a je to na hlavnej osi Klokočiny – Hviezdoslavovej triede. Takisto to platí i pre obchodné domy. Nájdete tu obchodný dom Billa, vedľa neho Family Center,  o kúsok vyššie sa nachádza obchodný dom Lidl a Kaufland.

Na opačnej strane Hviezdoslavovej triedy je oproti polikliniky najstaršie obchodné centrum – Sandokan.

Lidl Nitra klokočina
LIDL
Billa Klokočina Nitra
BILLA
family center nitra klokočina
Family Center
Kaufland Nitra Klokočina
Kaufland

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Školy,  škôlky a jasle  v Nitre – Klokočine

Detské jasle na Klokočine:

Detské jasle Bazovského – pozrieť tu

Materské školy a škôlky  na Klokočine

MŠ Zvolenská  – pozrieť tu

MŠ Beethovenova

MŠ Čajkovského – pozrieť tu

MŠ Novomeského – pozrieť tu

MŠ Benkova – pozrieť tu

MŠ Alexyho – pozrieť tu

MŠ Bazovského – pozrieť tu

Základné školy na Klokočine

Základná škola Škultétyho, Nitra –Informácie o škole, pedagógoch, žiakoch, ostatných zamestnancov, fotky z akcií organizovaných školou, úspechy, pre rodičov.

Základná škola – Beethovenova 1, Nitra – Informácie o škole, história školy, fotoalbum, kalendár aktivít a prázdnin, informácie o učiteľoch, žiakoch a predmetoch.

Základná škola – Na Hôrke 30, Nitra – Poskytovanie základného vzdelania. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.

Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra – Základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a špeciálnymi triedami pre vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra – Vzdelávací program, krúžky a integrovaná výučba žiakov.

Kostoly na Klokočine

Na začiatku Klokočiny, v blízkosti obchodného domu Billa sa nachádza kostol sv. Gorazda. Ide o nový, moderný a veľmi príjemný kostol, navštevovaný hlavne mladými ľuďmi. Kostol sa nachádza v príjemnom a peknom prostredí.

Ďalší najbližší kostol sa nachádza na Čermáni, v tesnej blízkosti južnej časti Klokočiny.

Kostol sv Gorazda Nitra Klokočina
Kostol sv. Gorazda

Byty na predaj a prenájom v Nitre na Klokočine

Podľa ulíc (zoznam ulíc na Klokočine)

A. F. Langa, Alexyho, Baničova, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Bizetova, Borodáčova, Bystrá, Čajkovského, Dolnočermánska, Edisonova ulica, Furmanská, Golianova, Hornostavská., Horská, Hviezdoslavova trieda, Ivana Braunera, Jedlíkova, Jurkovičova, Kmeťova, Krištáľová, Mikovíniho, Na lúkach, Na stráni, Nedbalova, Nitrianska, Novomeského, Partizánska, Pažitná, Petzwalova, Pezinská, Piešťanská, Pokojná, Pod briežkom, Pod kaplnkou, Podbeľová, Popradská, Pramenistá, Pražská, Priezračná, Púpavová, Rybničná, Studničná, Šalviová, Škultétyho, Šúdolská, Ulica Mons. Vagnera, Ulica Pavla Straussa, Ulica Wolfganga Kempelena, Žilinská,

Fotogaléria Klokočiny